BEAUTIZON

Our purpose at Beautizon is to create a natural beauty shopping experience and inspire fearlessness in our community.

Partnership Inquiries:

For any partnership inquiries, please e-mail partners@beautizon.com.vn

Potential Beautizon Vendors Contact:

Merchandising Submissions - In order to expose your product to the Beautizon Merchandising team, please e-mail our Managing Director, mr Steven Stoddart on steven.stoddart@beautizon.com.vn

 

Mục đích của chúng tôi tại Beautizon là tạo ra trải nghiệm mua sắm với vẻ đẹp tự nhiên và truyền cảm hứng về tinh thần không sợ hãi trong cộng đồng của chúng tôi.

Các câu hỏi về quan hệ đối tác:

Mọi thắc mắc về quan hệ đối tác, vui lòng gửi email tới partner@beautizon.com.vn

Liên hệ với các nhà cung cấp Beautizon tiềm năng:

Nội dung gửi về Bán hàng - Để giới thiệu sản phẩm của bạn với nhóm Bán hàng Beautizon, vui lòng gửi email cho Giám đốc điều hành, ông Steven Stoddart theo địa chỉ steven.stoddart@beautizon.com.vn

Giỏ hàng
0