Website https://beautizon.com.vn được điều hành bởi CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BEAUTIZON (Mã số doanh nghiệp: 0401837148), sau đây được gọi riêng là “Beautizon”, “beautizon.com.vn”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”.

I. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG

1. Quy định chung

Người dùng ở đây là chỉ hội viên và những ai truy cập, sử dụng dịch vụ trên trang https://beautizon.com.vn/

2. Sự chấp thuận thu thập thông tin cá nhân

Bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc đăng ký tài khoản tại https://beautizon.com.vn/, bạn đã chấp thuận các yêu cầu, chính sách của chúng tôi và đồng ý với chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách được mô tả trong tài liệu này.

Nếu bạn không muốn Chúng tôi thu thập các thông tin hay dữ liệu cá nhân, bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào bằng cách không truy cập vào https://beautizon.com.vn/.

Khi bạn không tham gia hoặc không còn đồng ý với các điều khoản thu thập thông tin cá nhân của Beautizon, việc sử dụng dịch vụ của bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng.

3. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Beautizon thu thập thông tin với các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn;

Tạo và duy trì tài khoản thành viên;

Phục vụ cho các dịch vụ chăm sóc khách hàng;

Cải thiện trải nghiệm dịch vụ dựa trên dữ liệu tìm kiếm;

Ngăn ngừa các hành vi giả mạo;

Khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Các mục đích khác được quy định theo pháp luật hiện hành.

4. Những thông tin cá nhân được thu thập

Những thông tin cá nhân được thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

Họ tên;

Địa chỉ email;

Ngày sinh;

Địa chỉ thanh toán;

Số điện thoại di động;

Giới tính;

Bất kỳ thông tin nào khác về Người dùng khi Người dùng đăng nhập và sử dụng dịch vụ tại https://beautizon.com.vn/, cũng như các thông tin liên quan đến cách Người dùng sử dụng dịch vụ Beautizon;

Số liệu tổng hợp về lịch sử thao tác của Người dùng.

5. Việc chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng

Trong quá trình hoạt động, Beautizon có thể/sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba là các bên cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi liên quan đến việc thực hiện đơn đặt hàng, một số hoạt động liên quan đến trang https://beautizon.com.vn/

6. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Beautizon sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

7. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Tên đơn vị: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Beautizon

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0401837148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 15/6/2017.

Địa chỉ: 168 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

E-mail: contact@beautizon.com.vn

II. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHI GIAO DỊCH

1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khi thực hiện giao dịch tại https://beautizon.com.vn/

Thông tin của Người dùng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch.

Mật khẩu sử dụng một lần được gửi qua SMS hoặc email để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

2. Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán áp dụng với người dùng:

https://beautizon.com.vn/ không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ người dùng.

Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Người dùng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của beautizon.com.vn.

Đối với thẻ nội địa, https://beautizon.com.vn/ chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

Beautizon cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên https://beautizon.com.vn/

III. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Beautizon có quyền chỉnh sửa các điều khoản trong Chính sách bảo mật này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải Chính sách bảo mật được chỉnh sửa lên Trang beautizon.com.vn. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng Trang https://beautizon.com.vn/ sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người dùng chấp nhận Chính sách bảo mật được chỉnh sửa.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

STEVEN JAMES STODDART