Điều khoản Chung

Chào mừng Quý khách đến với website https://beautizon.com.vn/ thuộc sở hữu bởi Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Beautizon.

Trước khi sử dụng Trang https://beautizon.com.vn/ hoặc tạo tài khoản tại https://beautizon.com.vn/ (“Tài Khoản”), vui lòng đọc kỹ các ĐIỀU KHOẢN CHUNG của BEAUTIZON dưới đây để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Beautizon (sau đây được gọi riêng là “Beautizon”, “beautizon.com.vn”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”).

I. GIỚI THIỆU

ĐIỀU KHOẢN CHUNG là một phần không thể tách rời hoạt động của trang https://beautizon.com.vn/ và điều chỉnh việc sử dụng Dịch Vụ cung cấp bởi Beautizon.

“Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có là tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, video, tin nhắn, nhãn, nội dung, chương trình, phần mềm hoặc các tài liệu khác có sẵn trên https://beautizon.com.vn/ hoặc các dịch vụ liên quan đến https://beautizon.com.vn/ (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản chung này.

Trước khi trở thành Khách hàng của https://beautizon.com.vn/, Quý khách cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến Điều khoản chung và Chính sách bảo mật được dẫn chiếu theo đây.

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), bao gồm nhưng không hạn chế quyền đối với các nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản được sử dụng trên https://beautizon.com.vn/ đều là tài sản của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Beautizon . Toàn bộ nội dung và hình thức của trang web được bảo hộ và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam cũng như thế giới về sở hữu trí tuệ.

Beautizon bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của https://beautizon.com.vn/ hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật. Beautizon không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Beautizon có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Trang hoặc Dịch Vụ của https://beautizon.com.vn/ mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

Beautizon bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới https://beautizon.com.vn/ hoặc Dịch Vụ với bất kỳ lý do nào.

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của https://beautizon.com.vn/ với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi có quyền xóa tài khoản của quý khách mà không cần báo trước.

II. QUYỀN RIÊNG TƯ

2.1. Beautizon coi trọng việc bảo mật thông tin của Khách hàng. Để bảo vệ quyền lợi của Khách hàng, Beautizon cung cấp Chính sách bảo mật tại https://beautizon.com.vn/ để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Beautizon.

[Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật để biết cách thức Beautizon thu thập và sử dụng Thông tin Khách hàng].

Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên https://beautizon.com.vn/, Khách hàng:

Cho phép Beautizon thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của Khách hàng và Thông Tin Khách hàng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;

Đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Khách hàng sẽ thuộc sở hữu chung của Khách hàng và Beautizon; và

Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của Khách hàng.

2.2. Trường hợp Khách hàng sở hữu dữ liệu cá nhân của Khách hàng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, sẽ (i) tuân thủ mọi qui định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Khách hàng là chủ sở hữu của các thông thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các qui định pháp luật hiện hành.

III. TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN

3.1. Khách hàng cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để tạo lập tài khoản thành viên tại Beautizon. Khách hàng có thể sử dụng Tài khoản Thành viên của mình để truy cập vào sản phẩm Dịch Vụ có yêu cầu đăng nhập.

3.2. Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động đối với Tài khoản Thành viên của mình, ngay cả khi những hoạt động hoặc việc sử dụng đó không do Khách hàng thực hiện. Beautizon không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép nào liên quan đến hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Khách hàng.

Việc sử dụng Tài khoản thành viên cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo trước cho Khách hàng. Trường hợp có tranh chấp được tiến hành liên quan đến Tài khoản thành viên của Khách hàng hoặc việc sử dụng của Khách hàng đối với Dịch Vụ với bất kỳ lý do gì, Beautizon có quyền xóa Tài khoản thành viên của Khách hàng ngay lập tức mà có hoặc không cần thông báo.

Khách hàng có thể yêu cầu xóa Tài khoản thành viên bằng cách liên hệ qua hotline đến Beautizon. Bất kể việc xóa tải khoản như vậy, Khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa).

Khách hàng chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài khoản thành viên tại Beautizon nếu đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều khoản chung này.

IV. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

4.1. Thành viên được quyền sử dụng Dịch vụ trên https://beautizon.com.vn/ và có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi việc xóa tài khoản Thành viên căn cứ theo Điều khoản chung này.

4.2. Khách hàng không được phép:

tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

sử dụng Dịch Vụ để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;

giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ;

gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ https://beautizon.com.vn/ ;

gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dich Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của Beautizon;

 • Sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều khoản chung này;
 • Sử dụng Dịch Vụ cho mục đích gian lận;
 • Chỉnh sửa giá của bất kỳ dịch vụ nào;
 • Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài khoản Thành viên của Khách hàng khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;
 • Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà Khách hàng không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);
 • Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào.
 • Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;
 • Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;
 • Thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;
 • Sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;
 • Sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;
 • Xâm phạm các quyền của Beautizon, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó.

4.3. Khách hàng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng Beautizon có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Khách hàng trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu Beautizon hoặc theo quan điểm của Beautizon thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều khoản chung; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Khách hàng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Beautizon, Khách hàng và/hoặc cộng đồng.

V. LUẬT ÁP DỤNG

Điều khoản chung này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Việc giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động của https://beautizon.com.vn/ được giải quyết bằng phương thức hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

VI. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

6.1. Beautizon có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Chung này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều Khoản Chung được chỉnh sửa lên https://beautizon.com.vn/. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Trang Beautizon sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Khách hàng chấp nhận các Điều Khoản Chung được chỉnh sửa.

6.2. Khách hàng không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho Khách hàng căn cứ tại Điều Khoản Chung này.

6.3. Không một quy định nào trong các Điều Khoản Chung này sẽ cấu thành quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa Khách hàng và Beautizon.

6.4. Các điều khoản được quy định trong Điều Khoản Chung này và bất kỳ các thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong các Điều Khoản Chung cấu thành nên sự thỏa thuận và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó.

 

 

Shop

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Beautizon

Đăng ký để nhận ngay 1 Natio toner miễn phí bạn nhé!

  Bằng việc click vào "Đăng ký", bạn đã đồng ý với các điều kiện, chính sách bảo mật của Beautizon và sẽ nhận được những thông báo từ Beautizon.
  Placeholder

  Đăng ký

  Bằng cách nhấp vào “Tham gia ngay bây giờ”, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý với Beautizon’s Chính sách bảo mật, Điều khoản chung, Chính sách mua hàng.

  Beautizon uses Google ReCaptcha and by registering, users are subject to Privacy Policy and Terms of Service

  Yêu thích

  My wishlist

  Đăng kí thành viên để đặt hàng nhanh và nhận được nhiều ưu đãi hơn!

  Không có sản phẩm nào trong giỏ